Ceník


V ceně vrtu je nutno brát v úvahu tyto faktory...    

                              

                   1) Podloží daného místa vrtu

                   2) Hloubku studny (doporučenou proutkařem)

                   3) Rozsahem dané zakázky

 

 

 • Vyhledání pramene 
       - vyhledání pramene ………………………………..................... 1 500,- Kč 
 •      - doprava...................................................................................      12,- Kč/km

 

 • Za 1 odvrtaný metr
                      vrtaný průměr 165mm, pažení 125mm....................... 1.600,- Kč
                      vrtaný průměr 220mm, pažení 160mm……………..... 1.800,- Kč

        

 

 

         ... v ceně: pažnice s atestem na pitnou vodu, štěrkový obsyp a těsnění

 

 • Doprava ….…………..………………………..……........................… 45,- Kč/km
  … v ceně: nákladní vozidlo s přívěsem + osobní vozidlo

 

 • Vyčištění vrtu po realizaci …………………....……...…............... 1 000,- Kč
       - doprava . .………………………………………............................… 12,- Kč/km
  ...v ceně: zapůjčení čerpadla na dobu nutnou pro vyčištění vrtu

 

 • Studniční zhlaví ……………………….……................................. 8 400,- Kč
 • Výkop zhlaví ………………………………………..….............…... 3 000,- Kč
 • Usazení zhlaví ………………………….….................................... 1 000,- Kč

 

 

Uvedné ceny jsou bez DPH 15%

 

 

 

Chcete li znát přesnou cenu na Vaši studnu, napište nám.

 

Cenová kalkulace je nezávazná :)