Technika


Vrtná souprava Fraste - malá a obratná souprava Italské výroby, schopná vrtat přes 100m. Díky pásovým pojezdum se dostane i do těžce přístupných míst, tudíž nákladní vozidlo může spokojeně zůstat stát mimo Váš trávník.

 

 

Kompresor Kaeser M260 - kompresor je dostatečně silný na vrty až do 150m. Pokud to situace vyžaduje, kompresor může zůstat i během vrtu na nákladním vozidle, propojen s vrtnou soupravu přes hadici. Tahle metoda se využívá na malých nebo udržovaných zahradách, abychom Vám zahradu zbytečně neničili.

 

 

Man + vozík - náš hlavní tahoun. Pokud to situace nedovoluje (bahno, sníh, svah), není nutné aby Man u vrtu byl.

 

Peugeot Expert - doprovodné vozidlo s nářadím.